Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna: de ‘Algemene voorwaarden winactie’) zijn van toepassing op de winacties op de website van herdershonden.nl. Door deelname aan de betreffende winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden winactie.

1 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.

2 – De winactie loopt van 10 november 2020 tot en met 17 november 2020. Alle aanmeldingen die in deze periode plaatsvinden maken kans de hoofdprijs. De aanmeldingen die buiten deze periode plaatsvinden zijn uitgesloten voor de winactie. De winnaar wordt binnen twee weken na de looptijd publiekelijk worden bekend gemaakt via de website.

3 – De winnaar wordt gekozen aan de hand van het aantal verdiende punten. De winnaar wordt willekeurig gekozen uit de top 10 deelnemers met meeste punten. Punten verdien je door vrienden, familie of kennissen te verwijzen. Het punten systeem is als volgt:

  • Bericht plaatsen op Facebook: +15
  • Bericht plaatsen op Twitter: +10
  • Bericht plaatsen op Pinterest: +10
  • Bericht delen via WhatsApp: +20 punten
  • Bericht delen via Messenger: +10 punten
  • Elke bezoeker via jouw link: +2 punten
  • Iemand neemt deel via jouw link Verwijzing: +35 punten

4 – Alle aanmeldingen verlopen via een derde partij, Upviral.com. Deze software behandelt de aanmeldingen en voorkomt fraude. Het is dan ook niet toegestaan om zelf meerdere e-mail adressen of andere social media accounts aan te maken en in te zetten voor de winactie.

5 – In totaal geeft herderhonden.nl 1 prijs weg: een bedrag van 250 euro wordt overgemaakt op een door de winnaar doorgegeven bankrekening, ofwel in de vorm van hondenvoer t.w.v. 250 euro wat naar het adres van de winnaar wordt gestuurd.

6 – Tevens wordt er een bedrag van 250 euro als donatie overgemaakt naar Stichting Hondenzorg en Welzijn. Dit zal geplaatst worden op herdershonden.nl.

7 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland en België.

8 – Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Herdershonden.nl gerechtigd een andere winnaar te kiezen.

9 – De prijs (250 euro aan hondenvoer) wordt toegekend in de staat waarin het zich bevindt. Herdershonden.nl is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.

10 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de winactie en de uitreiking van de prijs. In dat kader is herdershonden.nl gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

11 – Binnen twee weken na de bekend making van de winnaar zal de gewonnen prijs per koerier aan de winnaar worden verzonden. Of, indien er wordt gekozen voor het geldbedrag, worden overgeschreven naar het bankrekeningnummer die de winnaar aan herdershonden.nl heeft verstrekt.

12 – Herdershonden.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

13 – Herdershonden.nl is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.

14 – Herdershonden.nl is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden winactie gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Herdershonden.nl daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de winactie, zal Herdershonden.nl op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken.

15 – Indien één of meer bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden winactie aan.

16 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u gebruik maken van het contactformulier. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. Herdershonden.nl zal zo spoedig mogelijk reageren.

17 – De winactie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook of een ander social medium.

18 – Bij deelname van de winactie meld u zich automatisch aan bij de nieuwsbrief van herdershonden.nl. U kunt zich ten alle tijden weer uitschrijven via de link onderaan elke nieuwsbrief.